Königs Wusterhausen-Bestensee, Hauptstrasse

Neugesaltung eines Optikfachgeschäfts  

  • Innenraumplanung   HOAI LPH 1-5     Dipl.-Des. M. Kammer
  • Planung 2013
  • Fertigstellung 2013
  • Innenraumgestaltung
  • Wandmalerei